Bart

Bart Beckers, 37, Born, gehuwd met Ilse en trotse vader van een dochter genaamd Sara en zoontje Jelle!

  • lid sinds 2017
  • Ik heb gekozen voor Blitz omdat ik al jaren kom kijken naar de vereniging, ze een leuke en goede groep spelers hebben en omdat ik gevraagd was uit te helpen bij het laatste toneelstuk
  • Ik speel graag toneel omdat ik van mezelf al heel vrij ben in mijn doen en laten en graag op de bühne mezelf uitleef
  • Het laatste stuk en de rol van Bernhard vond ik het leukste!